Industrisjefer kan ha ansvar for elektrisiteten uten å vite om det

Mange industrier har sine elanlegg med koblingsanlegg for å sikre kraftbehovet til drift og produksjon. Men det er ikke alle ledere som vet hvilket ansvar de har – eller at det elektriske anlegget ikke er netteierens ansvar og eiendom.

Noen tror at transformatorstasjonen tilhører netteieren, mens den egentlig er deres egen. Så oppdager de kanskje at den er deres i forbindelse med vedlikehold, eller fordi forsikringsselskapet har begynt å stille spørsmål – og da kommer vi inn i bildet, sier Tomas Olsson, forretningsutvikler i Vattenfall.

Med tjenesten Power-as-a-Service overtar Vattenfall hele driften og ansvaret for det elektriske anlegget, i motsetning til hvis man bare overlater drift og vedlikehold til en entreprenør.

– Elsikkerhetsansvaret blir du aldri kvitt så lenge du eier anlegget. Den eneste måten er å ikke eie den, sier Fredrik Kempe, forretningsutvikler i Vattenfall Network Solutions.

Når Vattenfall overtar det funksjonelle og tekniske ansvaret for et koblingsanlegg, undersøker vi først nøye hvilken tilstand det er i, og hvilke tiltak som kan være nødvendige for å fortsette driften på en sikker måte – både for produksjonen og personalet.

– Ofte er elanleggene ganske gamle, og eierne føler kanskje selv at de ikke helt har vedlikeholdt dem slik de burde. Da kan vi foreta nødvendige oppgraderinger, og deretter skreddersy en avtale ut fra anleggets tilstand og kundens behov, sier Tomas Olsson.

For både gamle og nye anlegg

De fleste som bruker tjenesten  har et litt eldre elanlegg. Men også industrier med nyere anlegg kontakter Vattenfall for å sikre driftssikkerheten og slippe å bekymre seg for for eksempel forvaltning og elsikkerhetsansvar av anlegget.

– Den største risikoen ved dårlig vedlikehold av koblingsanlegg er driftsforstyrrelser, men det verste som kan skje, er personskader. Når vi overtar et koblingsanlegg som trenger oppgradering, gjør vi også de bærekraftige tilpasningene vi kan for å unngå for eksempel visse oljer eller gasser som kan ha vært brukt tidligere, men som er ekstra skadelige for miljøet, sier Tomas Olsson.

Ansvar for og håndtering av elanlegg reguleres blant annet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og for den ansvarlige innebærer det kontinuerlig tilsyn av elanlegget og dermed mindre tid til egen virksomhet.

– Før hadde man ofte en elektriker som tok seg av dette, men de begynner å pensjonere seg, og det er ikke nødvendigvis så mange som kan ta over. Da havner ansvaret i stedet hos administrerende direktør, som kanskje ikke har kompetanse til å håndtere kravene til et tilstrekkelig sikkert elanlegg, sier Tomas Olsson.

Innehaveren av et elanlegg er forpliktet til fortløpende å kontrollere at anlegget gir betryggende sikkerhet mot person- og tingskader, og at oppståtte feil utbedres. Men ettersom mange ansvarlige ikke har elektriske fagkunnskaper, blir det ofte oversett.

Konsekvensene av ikke å vedlikeholde et elanlegg kan være ødeleggende for produksjonen, med store skader på eiendommen og i verste fall personskader. Å eie elanlegg innebærer at det er viktig å overholde det omfattende offentlige regelverket. 

– Hvis vi overtar driften og ansvaret, får kundene våre et veldrevet og sikkert anlegg, de får strøm i ledningene og trenger ikke å fokusere på noe annet enn virksomheten sin, sier Tomas Olsson.

 

Se også

Elektrisk drift for innenlandsflyvninger

Innenlandsflyvninger på opptil 40 mil vil egne seg for elektriske fly i nær fremtid.  – Energieffektiviteten, hvor mye energi som må til for å transpo...

Les hele artikkelen

Derfor elektrifiseres tungtransporten raskere

En usentimental logistikkbransje, en velutviklet batteri- og ladeteknologi og økonomiske fordeler. Det er noen faktorer som kan gjøre at omstillingen til elektrisitet går...

Les hele artikkelen

Elsikkerhet og ansvar for det elektriske anlegget

Som produksjons- eller plassjef er du ansvarlig for all tilførsel av strøm til produksjonen. Hvis du eier eller på annen måte er ansvarlig for et elektrisk anlegg, ...

Les hele artikkelen