Trygghet takket være felles elsikkerhetsansvar for Thons ulike kjøpesentre

Da Thon Property, som eier og forvalter et titalls kjøpesentre rundt om i Sverige, skulle bygge ut Torp Köpcentrum i Uddevalla, oppsto det et behov for å utvide det eksisterende elanlegget. Thon valgte da tjenesten Power-as-a-Service fra Vattenfall Network Solutions, et valg som blant annet ble begrunnet med høye krav til personsikkerhet og pålitelig strømforsyning til alle leietakerne.  

Alle Thons kjøpesentre har egne høyspentanlegg, noe som stiller strenge krav til kompetanse, og til at forvaltningen skjer på en driftssikker måte. Fra sentralt hold tilbys støtte og backup i viktige spørsmål, men hvert enkelt senter har selv ansvar for å ta seg av den daglige driften.

– Strømforsyning er en viktig del av vår virksomhet. Personsikkerheten kommer først, og både de ansatte og kundene på kjøpesenteret skal kunne føle seg trygge. Ut over dette må vi også sikre at belysning, heiser, rulletrapper, transportbånd, alarmer og følsomt utstyr i butikkene ikke rammes av driftsforstyrrelser, forteller Stefan Sandblom, som er senior teknisk forvalter og prosjektsjef for Thon Property AB.

Overtok Thons elanlegg i hele Sverige

I forbindelse med at Torp Köpcentrum i Uddevalla skulle utvides til det dobbelte, måtte Thon se på senterets strømbehov, og fikk tips om Vattenfalls tjeneste Power-as-a-Service. Tjenesten innebærer blant annet at Vattenfall kjøper og overtar ansvaret for kraftanlegg til markedsverdi, noe som frigjør mye kapital for kunden, samtidig som det juridiske ansvaret går over til Vattenfall. Tidligere har vi kjøpt våre egne koblingsanlegg og transformatorer, men det innebærer et stort ansvar for elsikkerheten som er vanskelig å følge opp uten spesialistkunnskap. Vattenfalls Power-as-a-Service appellerte til oss fordi det gir oss en kunnskapsrik samarbeidspartner som tar et helhetlig ansvar. Det føles som en god og langsiktig løsning, både for oss sentralt og for eiendomsforvalterne våre rundt om i landet, forklarer Stefan.

Nå kjøper Thon i stedet elanleggets funksjon som en tjeneste, noe som innebærer at Vattenfall håndterer alt fra drift, tilsyn og vedlikehold til beredskap, oppgraderinger og investeringer i elanlegget – alt for å sikre at anleggene fungerer optimalt i forhold til hvert kjøpesenters spesifikke behov. Før utbyggingen av Torp Köpcentrum hadde Vattenfall også ansvar for prosjekteringen av det utvidede strømbehovet, og installerte blant annet en ny transformatorstasjon.

– I tillegg til Torp Köpcentrum har Vattenfall nå overtatt resten av våre høyspentanlegg i Sverige, noe som innebærer at vi får en enhetlig og samlet håndtering av alle elanleggene våre, forteller Stefan.

Omfattende elsikkerhetsansvar

En viktig faktor ved Power-as-a-Service er nettopp at kundene skal føle seg trygge på at erfarent personale med riktig kompetanse håndterer elanlegget deres på en driftssikker måte. Det gjelder alt fra prosjektledelse til å overta ansvaret for det elektriske anlegget, og dermed også det omfattende ansvaret for elsikkerheten. Her er det blant annet svært viktig med riktige rutiner for å sikre at det elektriske anlegget håndteres på riktig måte, slik at det ikke er fare for skader på personer eller eiendom.

– Vi har besøkt alle kjøpesentre, foretatt inspeksjoner på hvert anlegg og gått gjennom forutsetningene for hver enkelt virksomhet. Deretter utarbeidet vi en vedlikeholdsplan for hvert anlegg som beskriver når de ulike komponentene i det elektriske anlegget skal vedlikeholdes i henhold til Vattenfalls standard. Det handler om alt fra funksjonskontroller av forskjellig høyspenningsutstyr til rengjøring og støvsuging av transformatorene, ettersom støv kan forårsake kortslutning og strømbrudd, forteller Johan Häggner, avtaleansvarlig i Vattenfall Network Solutions.

Vattenfall har også utarbeidet tilsynsrutiner, der man blant annet bruker termografering for å sikre at det ikke finnes problemer med varmgang i anlegget. Ved hvert tilsyn brukes det en omfattende sjekkliste, og alt dokumenteres i en protokoll.

– Vi gjennomfører også regelmessige informasjonsmøter der vi forteller om hva vi har gjort, eventuelle problemer eller risikoer vi har oppdaget, og anbefalinger for fremtiden, forklarer Johan.

Løpende vedlikehold reduserer risikoen

Takket være Vattenfalls kontinuerlige tilsyn kan man raskt identifisere og løse mangler før de utvikler seg til alvorlige problemer. I et av kjøpesentrene viste det seg blant annet at et koblingsanlegg har nådd sin tekniske levetid og må byttes ut. Det er en oppgradering som Vattenfall tar hånd om, både praktisk og økonomisk. Skulle det inntreffe noe uforutsett har Vattenfall en beredskap med rask tilgang til reservedeler og spesialistteknikere som rykker ut i henhold til avtalt responstid.

– For oss var det viktig å finne en nasjonal partner med muskler nok til å møte vårt behov og våre høye krav. Vattenfall har vist et stort engasjement for at vi skal treffe riktig når det gjelder alt fra vedlikeholdsavtaler til å informere det tekniske personalet ved eiendommene våre om den fremtidige håndteringen av elanleggene, forteller Stefan.

Stefans tips til andre som vil sikre seg et driftssikkert elanlegg, er å sette seg inn i hvilket ansvar og hvilke forpliktelser som følger med å eie et høyspenningsanlegg.

– Noe kan løses ved å kjøpe tjenester av ulike slag, men så lenge man fortsatt er eier av høyspentanlegget, har man et svært omfattende elektrisk sikkerhetsansvar. For oss er det en trygg løsning å overlate dette ansvaret til Vattenfall Network Solutions, avslutter Stefan.

Se også

Elektrisk drift for innenlandsflyvninger

Innenlandsflyvninger på opptil 40 mil vil egne seg for elektriske fly i nær fremtid.  – Energieffektiviteten, hvor mye energi som må til for å transpo...

Les hele artikkelen

Derfor elektrifiseres tungtransporten raskere

En usentimental logistikkbransje, en velutviklet batteri- og ladeteknologi og økonomiske fordeler. Det er noen faktorer som kan gjøre at omstillingen til elektrisitet går...

Les hele artikkelen

Elsikkerhet og ansvar for det elektriske anlegget

Som produksjons- eller plassjef er du ansvarlig for all tilførsel av strøm til produksjonen. Hvis du eier eller på annen måte er ansvarlig for et elektrisk anlegg, ...

Les hele artikkelen