Høyspentsystemer for din bedrift

Vattenfall tar helhetsansvaret for energiløsninger innenfor de fleste sektorer.

Vattenfall ønsker å overta eierskapet av din infrastruktur. Dette gjør vi gjennom en avtaleperiode på vanligvis 10 år. Dette innebærer av vi tar investeringer i både nytt og eldre utstyr. Dette omfatter også frigjøring av kapital. Videre innbefatter vår ansvar løpende vedlikehold, reparasjoner og beredskap. Vi garanterer opprettholdelse av en helhetlig funksjon gjennom avtaletiden. Du som kunde - avhengig av en stabil og sikker strømforsyning - vil kunne plassere egne interne ressurser (kompetanse og økonomi) på det som gir best avkastning på sikt.

Vattenfall som energipartner

Ønsker du et møte med en av våre energieksperter?

Fordelene med Power-as-a-Service

Investeringer i det elektriske anlegget

Det oppstår ett jevnlig behov for nyinvesteringer og oppgraderinger av blant annet koblingsanlegg og transformatorer. Dette kan oppstå som en følge av ett økt strømbehov eller når det elektriske anlegget utgjør en sikkerhetsrisiko for produksjon og menneskers liv og helse. Et godt vedlikeholdt høyspentanlegg krever ofte store økonomiske investeringer og ofte uforutsette kostnader relatert til reparasjoner og økte og uoversiktlige vedlikeholdskostnader.

Kompetanse innen høyspenning

Mangler din bedrift den riktige kompetansen for å kunne kontrollere og drifte din egen energi infrastruktur? Ferdigheter og kontroll innen  høyspenning er avgjørende for å skape et trygt arbeidsmiljø, beskytte personalet og overholde elsikkerhetsansvaret, konsesjonskrav og generelle nasjonale lovpålagte krav.

Minimer risiko - Ingen juridisk ansvar

Hvordan vil din bedrift bli påvirket av en produksjonsstans, et drifts-sammenbrudd eller en ulykke? Hvilke økonomiske konsekvenser kan dette få? Overdragelse av eierskapet av høyspentanlegget til Vattenfall reduserer den tekniske og økonomiske risikoen og skaper forutsigbarhet.

Vil du vite mer om Power-as-a-Service?

Vår Power-as-a-Service-tjeneste er forklart i 6 trinn:

Trenger hjelp?

Vil du vite mer om hva vi kan tilby deg? Kontakt oss!

Karstein Hilsen

Karstein Hilsen

Business developer

+47-41-428770

Ta et møte med oss!

Håndtering av personopplysninger Vattenfall beskytter og respekterer din integritet. Dine opplysninger brukes til å ta kontakt med deg og for å kunne sende deg ytterligere informasjon i fremtiden som kan være relevant for deg. Dine opplysninger blir ikke gitt videre til tredjepart, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Les vår policy for personopplysninger for mer informasjon om personopplysninger hos Vattenfall. Vennligst godkjenn at vi håndterer dine personopplysninger.

* Obligatoriske felt

Les mer om Power-as-a-Service

Trygghet takket være felles elsikkerhetsansvar

Thon valgte da tjenesten Power-as-a-Service fra Vattenfall Network Solutions, et valg som blant annet ble begrunnet med høye krav til personsikkerhet og pålitelig strømforsyning til alle leietakerne.  

Et godt vedlikeholdt el-anlegg lønner seg

En liten feil i strømforsyningen kan få store og dyre konsekvenser. Når utviklingen går mot mer energiintensiv virksomhet, avansert elektronikk og fossilfri energi, øker derfor behovet for sikker strøminfrastruktur for mange bedrifter

Industrisjefer kan ha ansvar for elektrisiteten uten å vite om det

Mange industrier har sine elanlegg med koblingsanlegg for å sikre kraftbehovet til drift og produksjon. Men det er ikke alle ledere som vet hvilket ansvar de har – eller at det elektriske anlegget ikke er netteierens ansvar og eiendom.