Biologisk mangfold i Vattenfalls prosjekter – Fokus på en grønnere verden

En levende planet er avhengig av biologisk mangfold og velfungerende økosystemer.

I Vattenfall er bevaring av natur og biologisk mangfold del av vårt daglige virke gjennom bl.a. prosesser for tillatelser og FoU-aktiviteter. For å lede vårt arbeid på en effektiv måte har vi satt et langsiktig 2030-mål om netto positiv innvirkning på biologisk mangfold. Vi har også satt flere strategiske mål for å kunne levere på vår overordnete ambisjon om å skape et fossilfritt samfunn.

Barn på en høyde nær Stockholm

Vi har oppsummert et utvalg prosjekter og initiativer innenfor vårt biologiske mangfoldsarbeid i brosjyren her. Det er et bredt spekter av prosjekter og programmer som spenner fra ledende forskning på biologisk mangfold til småskala tiltak som forbedrer biologisk mangfold lokalt.

Med denne brosjyren ønsker vi å dele våre erfaringer. Vi håper dette er til inspirasjon. Sammen kan vi gjøre store ting for en grønnere verden!

Borsjyre: Biodiversity projects in Vattenfall (PDF 2 MB)

Se også

En kvinnelig arbeider med blå krage og hjelm i kombinert energipark.

Vattenfalls års- og bærekraftsrapport for 2023 er publisert: Arbeidet for fossilfrihet fortsetter

Vattenfalls års- og bærekraftsrapport for 2023 har særlig fokus på havvind og kjernekraft. Disse er to områder som anses avgjørende for å klare ene...

Les hele artikkelen
Vattenfall Logo

Vattenfall og SSAB i nytt, fossilfritt stålsamarbeid

Vattenfall og SSAB har inngått en intensjonsavtale om leveranser av fossilfritt stål produsert med HYBRIT-teknologi. SSAB vil ved hjelp av innsatsmateriale fra HYBRITs pilotanleg...

Les hele artikkelen
Bygging av Hollandse Kust Zuid vindpark.

Vattenfall deltar i budrunder på to nederlandske havvindparker i IJmuiden Ver med konstellasjonen ‘Zeevonk’

Vattenfall har besluttet å levere bud på to nederlandske havvindområder, Alpha og Beta, i Ijmuiden Ver. Hvert av områdene bygges ut med 2 GW kapasitet. Budkriteriene ...

Les hele artikkelen