Utsira Nord

Utsira Nord, i Norge, er et unikt område med egenskaper som gjør det til et ideelt sted for havvindutvikling.

 

Spennende muligheter

Kriegers Flak er et 600 MW offshore vindkraftanlegg under konstruksjon i Østersjøen på den danske delen av revet med samme navn. Det vil utgjøre en del av en ny 400 MW interkobling mellom Danmark og Tyskland.

Med sine enorme dyphavsområder, med en gjennomsnittlig dybde på 265 meter, og potensial for flytende vindteknologi, byr Utsira Nord på spennende muligheter for innovasjon, industriell vekst og lokal utvikling.

Ved å samle den tekniske kompetansen, kapasiteten og den finansielle kapasiteten som er nødvendig, føler vi at vårt norsk-svenske strategiske partnerskap, Vattenfall + Seagust, har alle forutsetninger for å få en Utsira Nord-tildeling ila 2025. Vi anerkjenner betydningen av Utsira Nords særpreg og er opptatt av å utnytte Norges styrker innen offshoreteknologi, spesielt innen flytende vind, for å drive industriell utvikling og utnytte det fulle potensialet i denne regionen. Vi har et tydelig bærekraftsfokus og vektlegger å skape positive lokale ringvirkninger.

"Vi mener at vårt norsk-svenske strategiske partnerskap, Vattenfall+Seagust, svarer ut alle kriterier og forutsetninger for å få tildelt en av de tre Utsira Nord-lisensene."

Innovative løsninger

Installering av vindturbiner på HKZ-prosjektet på skipet Wind Osprey (Cadeler); tårn, gondol og blader installert av Siemens Gamesa.

Dypvannsforholdene på Utsira Nord krever kompetanse og innovative løsninger for å utnytte potensialet i havvind fullt ut. Som en ledende europeisk aktør innen havvind har Vattenfall lang og dokumentert erfaring med utvikling og drift av havvindparker i utfordrende miljøer. Vattenfalls kompetanse innen dypvannsinstallasjoner, avansert ingeniørarbeid og prosjektledelse gjør oss godt rustet til å navigere kompleksiteten i Utsira Nords dypvann. Med en portefølje på over 4,1 GW havvindkraft i drift og 13,3 GW under utvikling, besitter Vattenfall den tekniske ekspertisen og driftskunnskapen som skal til for å sikre en vellykket gjennomføring av havvindprosjekter på Utsira Nord.

 

Langsiktig, levedyktig og effektiv

Båthus ved havnen

Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forskning og utvikling. Dette kombinerer vi med et sterkt engasjement for bærekraft, miljø og sameksistens, noe som gjør det mulig for oss å optimalisere havvindinstallasjoner på steder med dyp sjø. Vi er langsiktige i vårt arbeid, og søker skape levedyktig og effektiv fornybar energiproduksjon i denne unike regionen.

Lokalsamfunn

Utsira Nord muliggjør spennende muligheter for lokal utvikling og samarbeid. Nærheten til Utsira skaper en unik plattform for engasjement i lokalsamfunnet. Vi er dedikerte til å fremme partnerskap med lokale organisasjoner, bedrifter og innbyggere. Vi ønsker å sikre at fordelene ved havvindutvikling når omkringliggende områder gjennom jobbskaping, kompetanseutvikling og økonomisk vekst.

Unikt posisjonert

Installering av vindturbiner på HKZ-prosjektet på skipet Wind Osprey (Cadeler), tårn, gondol og blader installert av Siemens Gamesa.

Vattenfall+Seagusts samlede erfaring og ressurser setter oss i en unik posisjon til å drive industriell utvikling i regionen. Vi forstår viktigheten av å pleie leverandørindustrien, bygge på Norges eksisterende offshore-teknologikompetanse og fremme samarbeid mellom interessenter i bransjen. Denne satsingen på industriell vekst styrker ikke bare norsk offshoresektor, men legger også til rette for eksport av norsk teknologi og kompetanse til det globale markedet.

Miljøhensyn

Måke. Bilde av Edvard Alexander Rølvaag på Unsplash.

Vi etterlever alltid ansvarlig og bærekraftig praksis. Miljøhensyn er avgjørende, og vi arbeider for å minimere potensielle konsekvenser på det lokale økosystemet. Vi verdsetter nært samarbeid med relevante interessenter, engasjerer oss i pågående forskning og innovasjon for å sikre beskyttelse av marint liv, fugler og fiskerier.

Strategisk knutepunkt

Utsira Nord har potensial som strategisk knutepunkt for norsk havvindutvikling, og Vattenfall+Seagust er klare til å utløse det enorme potensialet der og å bidra til en grønnere fremtid.

"La oss sammen utnytte kraften i havvind og skape et bærekraftig samfunn for kommende generasjoner."