Havvindprosjekter i Norge

Vattenfalls produksjon av fornybar energi fra vindmøller vil øke betydelig de kommende årene.

Norge er med sitt enorme vindpotensial et attraktivt marked for Vattenfall. Vi er også svært glade for å se den økende støtten til vindkraft fra den norske regjeringen og deres høye ambisjoner for 30 GW havvind tildelt innen 2040.

Vattenfall har også ambisjoner om å ta en del av det globale havvindmarkedet, som Norge har satt et mål om å ta 10 prosent av innen 2030. 

Utsira Nord

Med sine enorme dyphavsområder, med en gjennomsnittlig dybde på 265 meter, og potensial for flytende vindteknologi, byr Utsira Nord på spennende muligheter for innovasjon, industriell vekst og lokal utvikling.

Et strategisk partnerskap

Svenske Vattenfall og det norske selskapet Seagust, har inngått strategisk partnerskap for sammen å utvikle Norges havvindressurser.